Szanowni Państwo

Badania ultrasonograficzne (USG) to jedne z najbezpieczniejszych, a zarazem najmniej traumatycznych dla pacjenta badań stosowanych w diagnostyce medycznej. W szerokim zakresie są wykonywane przez lekarzy różnych specjalności, także i tych dziedzin medycyny, które jeszcze kilka lat wstecz nie były kojarzone z zastosowaniem USG (m.in. pulmonologów, dermatologów). Badania ultrasonograficzne są również coraz częściej wykonywane nie tylko przez lekarzy, ale także przez pozostały personel medyczny: techników elektroradiologii, pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, fizjoterapeutów. Umiejętność wykonywania i interpretacji uzyskanych w trakcie badania obrazów staje się poszukiwana na rynku pracy, stąd zainteresowanie tą techniką wśród coraz to młodszej kadry medycznej, a nawet studentów uczelni medycznych.

Wychodząc naprzeciw zwiększonemu zapotrzebowaniu użycia USG w diagnostyce medycznej  Podlaska Szkoła Ultrasonografii oferuje szkolenia lekarzom, pielęgniarkom, położnym, ratownikom medycznym, technikom elektroradiologii, studentom.

Wykładowcy i trenerzy Podlaskiej Szkoły Ultrasonografii mają wieloletnie doświadczenie w zakresie dydaktyki ultrasonograficznej i co jest równie ważne są nie tylko doświadczonymi wykładowcami ale również praktykami. Dlatego też w trakcie szkoleń zwracamy szczególną uwagę zarówno na część teoretyczną, jak i praktyczną (zajęcia praktyczne odbywają się m.in. z użyciem nowoczesnych symulatorów i fantomów).

Serdecznie zapraszam na szkolenia organizowane przez Podlaską Szkołę Ultrasonografii sp. z o.o. – ZAUFAJ NASZEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIU!!!

Z poważaniem

Dr hab. n. med. Andrzej Ustymowicz

Kursy i szkoleniaKontakt